Utlysning av post.doc.

Stilling som postdoktor i rettsvitenskap på prosjektet PRISONHEALTH.

Postdoktorprosjektet skal inngå i PRISONHEALTH-prosjektets arbeidspakke 1, som ledes av professor Ingunn Ikdahl.

Denne arbeidspakken skal utforske gjennomføringen av velferdsstatens helserettigheter innenfor fengselskontekster, og bidra til bedre forståelse av både av hvilken rolle retten spiller – og hvilken rolle den kan spille. Innsattes rettslige stilling formes av flere regelsett, som alminnelig helse- og velferdsrett, straffegjennomføringsrett og menneskerettigheter.

Se Jobbnorge sine nettsider for mer informasjon om stillingen.

Publisert 24. juni 2020 12:22 - Sist endra 24. juni 2020 12:22