English version of this page

Publikasjoner - Side 2

Publisert 21. mai 2022 20:32

Det har per dags dato vore avlagd 45 doktorgradar ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS). 1 juli 1991 blei Institutt for kriminologi skilt frå strafferetten (frå 1951 - 1991 var det eit institutt for kriminologi og strafferett). I 2000 blei Institutt for rettssosiologi del av IKRS.

Oversikta famner ikkje perioden før 1993 og dr.juris./dr.philos-avhandlingar innen strafferett og rettssosiologi.