Ekstraordinære tider

- Festskrift til Per Ole Johansen

I forbindelse med Per Ole Johansen sin 70-årsdag ble det gitt ut et festskrift med tekster av blant annet instituttets ansatte.

Johansen ble ansatt ved Institutt for kriminologi og strafferett i 1972, og ble professor i kriminologi samme sted i 1996. I over 40 år har han preget norsk og nordisk kriminologisk og historisk debatt og deltatt i den internasjonale faglige samtalen.

Han har hatt en rekke sentrale verv, deriblant som leder av Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (2007-2009). 

Historisk, organisert og økonomisk kriminologi har vært sentrale temaer for professor Per Ole Johansens faglige virksomhet. Han har nærmet seg disse fra stadig nye og åpnende empiriske og teoretiske utgangspunkt og har på viktige måter bidratt til å utvide kriminologiens temaområde, begrepsapparat, metoder og horisont. 

Publisert 26. okt. 2015 13:15 - Sist endret 19. apr. 2016 08:35