Assistert retur til Nigeria

Paasche, Erlend; Plambech, Sine og Skilbrei, May-Len (2016) Assistert retur til Nigeria.

May-Len Skilbrei har sammen med Sine Plambech og Erlend Paasche skrevet rapporten Assistert retur til Nigeria som er utarbeidet med støtte fra UDI.

 

"Assistert retur inngår som et integrert ledd i norsk innvandringspolitikk. Retten til å søke asyl er koblet til plikten til å forlate Norge om søknaden avslås. Retur har vært et satsingsområde i den norske utlendingsforvaltningen over mange år, og en sentral oppgave har vært å iverksette tiltak som kan øke antall returer gjennomført uten politi og fysisk tvang. I denne rapporten ser vi på hvordan to av returprogrammene fungerer for en spesifikk landgruppe, nærmere bestemt nigerianere".

 

Rapporten finner du her.

 

Publisert 2. sep. 2016 13:14 - Sist endret 7. apr. 2022 13:45