Kriminologi

Heidi Mork Lomell (red.), May-Len Skilbrei (red.)

Denne boka tilbyr en bred innføring til kriminologifaget.

Kriminologi tilbyr en grunnleggende introduksjon til hovedtemaer i faget, og inneholder kapitler om kriminologiens historie og kunnskapskilder; lovbrudd, lovbrytere og ofre; politi, straff, fengsel og alternativer til straff. Videre diskuteres tendenser som utfordrer den tradisjonelle kriminologiens rammer; særlig utviklingen av en mer grønn og global kriminologi.

Boka retter seg først og fremst mot studenter i kriminologi og andre studier hvor kriminologi inngår, men vil være nyttig for alle som ønsker en bedre forståelse av utfordringer knyttet til kriminalitet og straff i dagens Norge.     

For mer informasjon se Universitetsforlaget nettsider.                   

Publisert 7. aug. 2017 11:21 - Sist endret 7. apr. 2022 13:45