Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience

Skilbrei, May-Len og Holmström, Charlotta (2017), "Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience", Hans Nelen og Dina Siegel (red.) Contemporary Organized Crime, Springer.

Foto: Springer

May-Len Skilbrei og Charlotta Holmström har skrevet kapittelet "Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience" i boken Contemporary Organized Crime, redigert av Hans Nelen og Dina Siegel. Utgitt av Springer.

 

Publisert 18. juli 2017 15:14 - Sist endret 11. apr. 2022 13:46