Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008

av Heidi Mork Lomell

Hvordan kriminalstatistikk presenteres og fortolkes er tema for denne artikkelen, nærmere bestemt hvordan Oslo-politiet har presentert anmeldelsestall i sine årsrapporter gjennom nærmere 60 år. Ved å ta utgangspunkt i hvordan den samme statistikken – anmeldelsestall – har blitt fortolket i lys av skiftende politiske og ideologiske omstendigheter, kan vi få øye på endringer i måten politiet forstår sin egen rolle og betydning i kriminalitetsbekjempelsen. 

Les artikkel skrevet av Heidi Mork Lomell i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, årg. 105, nr. 2, s. 133-153.

 

Publisert 12. okt. 2018 14:32 - Sist endret 7. apr. 2022 13:48