English version of this page

Understanding Sex for Sale: Meanings and Moralities of Sexual Commerce

av May-Len Skilbrei og Marlene Spanger

May-Len Skilbrei og Marlene Spanger har redigert boka Understanding Sex for Sale: Meanings and Moralities of Sexual Commerce, utgjeven av Routledge.

Boka tek for seg korleis prostitusjon, sexarbeid og kjøp av seksuelle tenester vert forstått, vert forhandla og vert utfordra i ulike kontekstar, med eit spesielt fokus på å identifisera korleis relasjonen mellom sex og pengar vert forstått og artar seg.

Skilbrei og Spanger har saman skrive kapittelet "Speaking about sex for sale historically, spatially and politically", medan Skilbrei har skrive kapittelet "The 'normal' and the 'other' woman of prostitution policy debates: new concerns and solutions".

Les meir om boka her.

Publisert 1. aug. 2018 15:21 - Sist endra 26. apr. 2022 18:17