Animal abuse, biotechnology and species justice

av David Goyes og Ragnhild Sollund

David Goyes og Ragnhild Sollund har kommet med ny artikkel i tidsskriftet Theoretical Criminology. Artikkelen Animal abuse, biotechnology and species justice inngår i et spesial nummer viet grønn kriminologi.

Sollund er også medforfatter av forordet. Du kan finne mer informasjon på Theoretical Criminology sin nettside.

Publisert 19. sep. 2018 09:55 - Sist endret 7. apr. 2022 13:49