Hva gjør fengselsleger?

- en institusjonell etnografi om isolasjon og helse

Leger skal behandle sykdom og årsak til sykdom. Men hva gjør de når pasientene er fanger, og når  noen av dem blir syke av selve fengslingen? I boka undersøkes konflikter mellom helse og straff i norske fengsler, som særlig settes på spissen i vår isolasjonspraksis. Isolasjonen har velkjente negative helsemessige konsekvenser, og er kritisert av FN og Europarådets torturkomiteer.

Boka avslører likevel en øredøvende stillhet rundt temaet på alle nivåer som har med fangers helse å gjøre. Boka beskriver også fengselslegenes arbeid innen en lite synlig og lavt prioritert del av helsevesenet. De står daglig overfor motsetninger mellom hensyn til fangenes helse og hensyn til straffegjennomføringen, men konflikter er uvanlig. Et sjeldent unntak er den historiske konflikten i Tromsø fengsel, som også skildres. Den synliggjorde uklare rammer ved uenighet mellom helsepersonell og fengslet, og avtegnet et juridisk og politisk tomrom der ingen vil ha ansvaret.
 
Dette er en av de første norskspråklige studiene der den sosiologiske framgangsmåten institusjonell etnografi brukes og presenteres grundig.

Marte Rua er sosiolog og ansatt ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.
 
Boken er å få kjøpt hos Akademika Jus, Domus Nova. Den kan også bestilles ved å sende en e-post til juridisk@akademika.no. Pris er kroner 170.
Av Marte Rua
Publisert 28. nov. 2012 15:32 - Sist endret 18. apr. 2016 08:17