Fra Terror til Overvåking

- overvåking i Norge, et kritisk prospekt

Forsidebilde er tatt av fotokunstner Eivind Lentz

Når et samfunn utsettes for terror er det nærliggende å ønske å gjøre alt for at det ikke skal skje igjen. Man ønsker tiltak, og det haster. Folk er rammet og politikerne vil vise handlekraft. Men når tiltak haster, uteblir gjerne den offentlige debatten.

Etter terroren rammet Norge i 2011 fikk vi en grundig rapport om hva som skjedde og hva vi som samfunn bør gjøre for å sikre oss bedre mot terror. Statsminister Stoltenberg karakteriserte rapporten som:

- en milepæl. Den gir oss fakta på bordet. Den gir oss en bedre virkelighetsforståelse. Og den gir oss en plattform for å lære. Og viktigst, et grunnlag for å handle.

Det er dette grunnlaget for handling som denne antologien diskuterer. Alle kapitlene tar utgangspunkt i Gjørvrapportens utsagn om overvåking som tiltak mot fremtidig terror.

Fra IKRS bidrar

  • professor Heidi Mork Lomell med kapittelet: Forventninger om beskyttelse 
  • professor Vidar Halvorsen med kapittelet: Overvåkingens begrensninger

 

For mer informasjon om boken se Vidarforlagets nettsider.

 

 

Publisert 1. des. 2014 12:35 - Sist endret 1. des. 2014 12:35