Ikke våre barn

Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge.

Professor May-Len Skilbrei er medforfatter av Fafo-rapporten Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge.

Om rapporten

Barnekonvensjonen gir alle barn de samme grunnleggende rettighetene til liv, utvikling, beskyttelse og deltakelse, uansett hvem de er og hvor de bor. Denne, og andre internasjonale konvensjoner, forplikter Norge til å bistå og beskytte barn som oppholder seg i Norge, også mot menneskehandel. I praksis er det ofte vanskelig å bistå og beskytte barn og ungdommer som oppholder seg i Norge uten papirer, og uten egnede omsorgspersoner. Politikken som skal ivareta mindreårige ofre for menneskehandel befinner seg i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og ivaretakelse av barnets beste. I denne rapporten ser vi på hvordan det norske samfunnet møter barn og unge utsatt for menneskehandel. Vi går gjennom rettspraksis, utfordringer i identifiseringsarbeidet, og systemene for oppfølging, etterforskning og assistanse til denne gruppen.

Rapporten er tilgjengelig her.

Av Marit Fosse
Publisert 28. okt. 2015 10:46 - Sist endret 28. okt. 2015 10:49