Judicial opportunities and the death of SHAC: legal repression along a cycle of contention

Ellefsen, Rune (2016): "Judicial opportunities and the death of SHAC: legal repression along a cycle of contention" i Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest.  

Artikkelen tar utgangspunkt i britiske dyrevernaktivisters kampanje mot Huntingdon Life Sciences, og hvordan endrede rettslige muligheter for aktivistene førte til at kampanjen ble demobilisert.

Artikkelen er tilgjengelig her.

 

Publisert 19. mai 2016 14:38