Å målstyre skjønnsutøvelse: profesjonalisering av politiets utlendingskontroll

Gundhus, Helene O. I. (2016): "Å målstyre skjønnsutøvelse: profesjonalisering av politiets utlendingskontroll" i Sosiologi i dag.

Helene O. I. Gundhus har skrevet en artikkel i Sosiologi i dag om profesjonalisering av politiets utlendingskontroll.

"Mål- og resultatstyring preger praksisten, noe som skaper spenninger mellom profesjonens autonomi og styring. Med dette som utgangspunkt utforsker artikkelen skjønnsutøvelse i denne type oppgaver. Spørsmålet som belyses er hvordan skjønn utøves og ansvarliggjøres og hva det forteller om bruk av profesjonalisering som strategi".

May-Len Skilbrei har, sammen med Silje Bringsrud Fekjær, vært redaktør for dette nummeret av Sosiologi i dag.

Publisert 25. mai 2016 13:00 - Sist endret 8. sep. 2016 11:00