Justice and Penal Reform

Re-shaping the Penal Landscape.

Nils Christie har skrevet etterordet Justice in Modernity i boken Justice and Penal Reform. Re-shaping the Penal Landscape, som er redigert av Stephen Farrall, Barry Goldson, Ian Loader og Anita Dockley.

 

Boken er gitt ut på Routledge forlag.

Publisert 29. feb. 2016 14:57 - Sist endret 8. sep. 2016 11:02