En god og en dårlig nyhet – om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker

Dahl, Johanne Yttri og Heidi Mork Lomell (2016): "En god og en dårlig nyhet – om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker" i Nordisk politiforskning.

"Politiet oppklarer for få saker. Dette mener både folk flest, politikere og politiet selv. Oppklaringsprosenten varierer etter type lovbrudd, og den er aller lavest i vinningssaker. Av de i alt 110 967 tyveriene som ble ferdig etterforsket i 2014, resulterte kun 12 % i tiltale, forelegg eller annen avgjørelse som klassifiseres som oppklart. Tyverisaker utgjør nesten halvparten av alle etterforskede forbrytelser. Den lave oppklaringsprosenten i tyverisaker trekker derfor ned den totale oppklaringsprosenten for forbrytelser, som endte på 37 % i 2014. Hvorfor oppklarer ikke politiet flere tyverier? Er det manglende etterforskningskapasitet? Manglende prioritering? Manglende kompetanse? Eller manglende verktøy i verktøykassa?"

 

Artikkelen er tilgjengelig her.

Publisert 18. mai 2016 11:15 - Sist endret 8. sep. 2016 11:02