Security Governance – An Empirical Analysis of the Norwegian Context

Nøkleberg, Martin (2016): "Security Governance – An Empirical Analysis of the Norwegian Context" i Nordisk politiforskning.

Artikkelen beskriver sikkerhetssamarbeid mellom ulike aktører i Bergen, og viser at det offentlige politiet har vanskeligheter med å samarbeide med den private sikkerhetsbransjen. Disse utfordringene kan knyttes opp mot at politiet har en oppfatning om at de er den eneste aktøren som både kan og burde håndtere sikkerhetsarbeidet.

 

Artikkelen er tilgjengelig her.

Publisert 18. mai 2016 11:24 - Sist endret 8. sep. 2016 11:03