Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers

Brunovskis, Anette & May-Len Skilbrei (2016): "Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers" i Anti Trafficking Review.

May-Len Skilbrei har, sammen med Anette Brunovskis skrevet en artikkel om noen av problemene som oppstår når beskyttelse av ofre for menneskehandel påvirkes av hvorvidt ofrene samarbeider med myndighetene i deres arbeid med å straffeforfølge personer som er mistenkt for menneskehandel.

 

Publisert 31. mai 2016 14:40 - Sist endret 8. sep. 2016 11:15