Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic model

Ugelvik, Thomas (2016): "Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic model" i Yvonne Jewkes, Ben Crewe, Jamie Bennett (red.) Handbook on Prisons, Routhledge.

Thomas Ugelvik har skrevet kapittelet "Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic model" i Handbook on Prisons, utgitt på Routledge forlag.

 

Du finner mer informasjon om boken på forlaget sine sider.

Publisert 26. mai 2016 11:02 - Sist endret 8. sep. 2016 11:17