2017 - Side 2

Publisert 6. apr. 2017 14:43

Smith, Peter Scharff; Christensen, Claus Bundgård; Poulsen, Niels Bo (2017), "Germanic volunteers from northern Europe", The Waffen-SS. A European History, Oxford University Press.

Publisert 21. feb. 2017 09:41

Lomell, Heidi Mork og Smith, Peter Scharff (2017), "Rettssosiologi" i Andreas Føllesdal, Morten Ruud og Geir Ulfstein (red.) Menneskerettighetene og Norge - rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati, Universitetsforlaget.