2017 - Side 3

Publisert 15. feb. 2017 14:21

Paasche, Erlend (2017), "A conceptual and empirical critique of social remittances: Iraqi Kurds narrate resistance" i Nowicka, Magdalena and Šerbedžija, Vojin (Eds.) Migration and Social Remittances in a Global Europe, London: Palgrave Macmillan.

Publisert 24. jan. 2017 11:49

Olesen, Anette, Porner Nielsen, Stine Piilgaard og Hammerslev, Ole (2017), "Gadejura - kunsten at fremelske gadefolkets oplevelse af at bære rettigheder" i Clausen, N. et al. (red.) Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag