Festskrift til Yngve Hammerlin

med bidrag fra Thomas Mathiesen og Hedda Giertsen

Thomas Mathiesen har skrevet kapittelet "Om å stå imot presset til taushet", og Hedda Giertsen har sammen med Jane Dullum skrevet om "Ny ungdomsstraff: spørsmål om rettssikkerhet og hensyn til integritet".

Festskriftet er utgitt av kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, og kan leses her.

Publisert 20. okt. 2017 07:44 - Sist endret 20. okt. 2017 07:44