Narrative Criminology

av Lo Presser og Sveinung Sandberg

Lo Presser og Sveinung Sandberg har skrevet artikkelen Narrative Criminology i antologien Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts.

Du kan finne mer informasjon om antologien på forlagets nettsider.

Publisert 20. nov. 2017 11:26 - Sist endret 30. nov. 2017 09:54