“Kildekunst” – Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen

Smith, Peter Scharff; Poulsen, Niels Bo og Christensen, Claus Bundgård (2017), "Fra videnskab til mindekultur og reenactment: Historiebrugen om danskere i tysk krigstjeneste i Sofie Lene Bak m.fl. (red.) “Kildekunst” – Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, Det Kongelige Bibliotek & Museum Tusculanums Forlag.

Peter Scharff Smith har, sammen med Niels Bo Poulsen og Claus Bundgård Christensen, skrevet kapittelet "Fra videnskab til mindekultur og reenactment: Historiebrugen om danskere i tysk krigstjeneste i Sofie Lene Bak m.fl. (red.) “Kildekunst” – Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, utgitt av Det Kongelige Bibliotek & Museum Tusculanums Forlag.

Les mer her.

Publisert 16. feb. 2017 10:05 - Sist endret 16. feb. 2017 10:05