The pleasures of drunken one-night stands

Assemblage theory and narrative environments

Ny artikkel i International Journal of Drug Policy skrevet av Willy Pedersen, Sébastien Tutenges og Sveinung Sandberg:

The pleasures of drunken one-night stands: Assemblage theory and narrative environments

 

Artikkelen er tilgjengelig på tidsskriftets nettsider.

Publisert 12. sep. 2017 15:09 - Sist endret 13. nov. 2017 10:12