Narrativ kriminologi - tematisk, strukturel, performativ og dialogisk analyse

av Sveinung Sandberg

Sveinung Sandberg har publisert kapittelet "Narrativ kriminologi - tematisk, strukturel, performativ og dialogisk analyse" i boken Metoder i kriminologi, av Michael Hviid Jacobsen (red), gitt ut av Hans Reitzels Forlag. Les mer om boken her

Publisert 15. feb. 2018 10:05 - Sist endret 15. feb. 2018 10:05