Seksualisert vold - En samfunnsvitenskapelig innføring

Av May-Len Skilbrei og Kari Stefansen

May-Len Skilbrei og Kari Stefansen gir ut boken "Seksualisert vold - En samfunnsvitenskapelig innføring" som de i 2016 fikk faglitterært forfatterstipend for fra Cappelen Damm Akademisk. 

Cappelen Damm Akademisk skriver: "Seksuell vold - En samfunnsvitenskapelig innføring gir en bred innføring i temaet seksuell vold med særlig vekt på voldtekt. Boka presenterer forskningsfunn fra norske og internasjonale fagmiljøer, og betydningen av perspektiver og tilnærmingsmåter går som en rød tråd gjennom stoffet. Seksuell vold avgrenses og rammes av straffeloven og innretting av forebyggingstiltak. Boka viser hvordan dette har endret seg over tid.

Boka er aktuell for alle som trenger kunnskap om seksuell vold i yrket de skal utøve, og henvender seg særlig til studenter innen helse- og sosialfag, politifag og i fag som kriminologi og sosiologi."

Les mer om boken her.

Publisert 16. apr. 2018 14:36 - Sist endret 16. apr. 2018 14:36