Kjønn, makt og rett. Samfunnsfaglige perspektiver på og i kvinneretten

av Anne Hellum, Kristin Bergtora Sandvik og May-Len Skilbrei

Anne Hellum, Kristin Bergtora Sandvik og May-Len Skilbrei har skrive kapittelet "Kjønn, makt og rett. Samfunnsfaglige perspektiver på og i kvinneretten" i boka Kjønn og rett: Kvinne-, kjønns- og likestillingsperspektiver i jusstudiet. Boka er redigert av Ingunn Ikdahl, Anne Hellum, John Asland, Herman Bruserud, Maria Astrup Hjort, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen og May-Len Skilbrei, og gitt ut på Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Les kapittelet på nettsida til forlaget (lenkje).

Publisert 2. juni 2022 09:59 - Sist endra 2. juni 2022 10:10