Forebyggende arbeid i bybildet: En komparativ studie av offentlig, privat og frivillig polisiær virksomhet

av Marina Hiller Foshaugen

Marina Hiller Foshaugen har gjeve ut artikkelen "Forebyggende arbeid i bybildet: - en komparativ studie av offentlig, privat og frivillig polisiær virksomhet" i tidsskriftet Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Les artikkelen på nettstaden til utgivar.

Publisert 18. feb. 2022 13:23 - Sist endret 13. apr. 2022 20:58