Fagutvalget på Bachelor

For bachelorstudenter ved IKRS.

Fagutvalget består av kriminologistudenter som er interessert i å gjøre en innsats for egen og medstudenters studietid. Utvalget er et viktig bindeledd mellom studenter og instituttet.

Hva gjør vi?

Å være med i fagutvalget er et frivillig engasjement hvor alle kan delta.

Fagutvalget har møter ca. annenhver uke gjennom hele studieåret. De planlegger sosiale tiltak og engasjerer seg i studentsaker på IKRS. Fagutvalget har en representant i programrådet og samarbeider også med fagutvalget på masterstudiet.

Fagutvalget står for en rekke arrangement som for eksempel Fadderuka. Under Fadderuka arrangeres ekskursjoner til kriminologisk relevante steder som blant annet Konfliktrådet og DIXI.

Fagutvalget arrangerer også en fagdag på høstsemesteret og et fengselsbesøk på vårsemesteret.

Filmkvelder og utenlandsturer

I mars hvert år arrangerer fagutvalget studietur til forskjellige europeiske byer. På disse turene lærer en å kjenne både medstudentene sine og faget på en annen måte enn på lesesalen. Tidligere turer har gått til St. Petersburg, Göteborg, Berlin, Praha og Amsterdam. 

Det arrangeres faglig relevante filmkvelder et par ganger i semesteret.

Det er også selvsagt andre uformelle arrangementer i løpet av året, som for eksempel hytteturer, juleavslutning og eksamensfester.

Hvordan bli med?

Hvis du synes dette høres bra ut og du har lyst til å være med, så si ifra! Vi trenger alltid nye medarbeidere.

Kontaktinformasjon: fagutvalgetkrimba@gmail.com.  

Publisert 11. mars 2016 10:55 - Sist endret 8. feb. 2021 14:49