Fagutvalget for masterprogrammene i kriminologi og rettssosiologi

- for masterstudentene ved IKRS.

Fagutvalget på masternivå består av studenter fra masterprogrammene i kriminologi og rettssosiologi, og fungerer som et ekstra bindeledd mellom IKRS og studentene

Hva gjør vi

Utvalget har to offisielle verv: en leder og en programrådsrepresentant. Lederen kaller inn til møter og mottar henvendelser fra instituttledelsen, forvalter og fordeler lesesalsplasser.

Programrådsrepresentant følger opp tilbakemeldinger fra studentene til instituttledelsen, sitter i programrådet og i institutrådet.

Utvalget har også en økonomiansvarlig og en referent som begge velges hvert år. Utover dette er representantene i utvalget delt inn i grupper som er ansvarlige for hvert sitt felt; sosialgruppen, reisegruppen, faggruppen osv. 

Fagutvalget på master har tatt på seg ansvaret å følge opp saker som er viktige for studentenes velferd og tilbyr samtidig et alternativ utover de andre tilbakemeldingskanalene ved universitetet.

I programrådet er studentene med på å forme og vurdere innholdet, undervisningsformene og eksamineringen i de ulike emnene på instituttet. Gjennom deltagelse i instituttstyret er vi med på å veie inn om vitenskapelige ansettelser og andre forhold ved instituttet. 

Utvalget arrangerer flere aktiviteter som:

  • Den årlige introuken der nye kull introduseres til hverandre og til IKRS  
  • Årlige studieturer til kriminologisk og rettssosiologisk interessante reisemål i utlandet
  • Utflukter til departement, foreninger, stiftelser og andre faglig relevante steder.
  • Juleavslutninger
  • Sommerfester
  • Studentpils
  • Filmkvelder

Kontaktinformasjon: fagutvalget.master.ikrs@gmail.com

Publisert 25. feb. 2016 10:41 - Sist endret 11. feb. 2022 14:39