Menneskerettighetsorganisasjoner og moralsk autoritet

- kriminologiske og rettssosiologiske perspektiver på gjennomføringen av internasjonal rettferd

Fra venstre til høyre: M. Cupido, Mark Drumbl, Barrie Sander, Kjersti Lohne (IKRS) og Joanna Kyriakakis. Foto: Mikkel Jarle Christensen 

Stipendiat Kjersti Lohne var en av de inviterte på ESIL konferansen arrangert av Pluricourts - Senter for fremragende forskning.

Panelet "The Performance of International Criminal Courts" bestod av ledene forskere på den internasjonale strafferettsfeltet.

Lohnes innlegg, som het "From Moral Entrepreneurs to Moral Advocates: Human Rights NGO's in International Criminal Justice - problematiserte rolleblandingen til menneskerettighetsorganisasjoner vis-a-vis ICC, den Internasjonale Strafferettsdomstolen.

Lohne stilte spørsmål ved den moralske autoriteten til menneskerettighets-organisasjoner, gitt deres mangfoldige engasjement i gjennomføringen av internasjonal rettferdighet.
 


Kjersti Lohne vil disputere med avhandlingen "Advocates of Humanity" den 9. oktober i Gamle festsal, Det juridiske fakultet.

 

Publisert 11. sep. 2015 14:44 - Sist endra 24. nov. 2015 15:19