Nils Christie har gått bort

Det er med stor sorg at vi mottok budskapet om at Nils Christie døde brått 27. mai.

Nils Christie (1928-2015). Foto: Apollon.

Nils Christie ble født 24. februar 1928. Etter krigen var han en periode journalist i VG, som hadde vokst ut av Hjemmefronten.  Han ble i 1954 universitetsstipendiat og tok i 1959 graden dr.philos på avhandlingen Unge norske lovovertredere. Christie ble samme år dosent i kriminologi og i 1966 professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.
I sin tid som professor ved universitetet var han med på å etablere faget kriminologi i Norge og i Norden.

Hans forskning har fått en rekke priser, nasjonalt og internasjonalt. Prisen han selv verdsatte høyest var Fritt Ord prisen (2001).

Christie var en av våre fremste samfunnsforskere. Han skrev 15 bøker som har blitt oversatt til over 20 språk.

Christie var i over et halvt århundre ikke kun en sentral tenker innen kriminologifaget, men en aktiv stemme i det offentlige ordskifte.


Vi kommer til å savne ham dypt som kollega, venn, samtalepartner og medmenneske.

Av Heidi Mork Lomell
Publisert 28. mai 2015 06:01 - Sist endra 24. nov. 2015 15:20