"Fangevoktere i konsentrasjonsleire" utgitt på russisk

Nils Christies klassiker når ut til stadig flere.

En enkel, men talende, forsideillustrasjon på den russiske utgaven av Nils Christies Fangevoktere i konsentrasjonsleire. Foto: UiO/Rabe.

Boken Fangevoktere i konsentrasjonsleire kom for første gang ut i 1972 og er basert på Christies magisteravhandling fra 1953. I Sosiolognytts kåring av en norsk sosiologisk kanon var boken en av 25 tekster som antas å være konstituerende for norsk sosiologi i dag. At den nå er oversatt og gitt ut på russisk viser at den fortsatt er aktuell, også utenfor Norges grenser. I boken viser Nils Christie hvordan konsentrasjonsleiren som system er innrettet slik at fangenes vanlige atferd og identitet brytes ned, og hvordan vanlige mennesker kan drives til ekstreme handlinger dersom de settes i ekstreme situasjoner.

Av Ingvild Knævelsrud Rabe
Publisert 15. des. 2016 10:52 - Sist endra 22. jan. 2021 13:17