Fra Cuba for å lære om norsk konfliktmegling

IKRS har denne uka hatt besøk fra 4 forskere fra Universitetet i Havanna.

Instituttleder Heidi Mork Lomell ønsker velkommen til Domus Nova. Fra venstre: Manolo Sanchez, Angela Gomez, i-leder Heidi Mork Lomell, Daybel Panellas, prosjektleder Knut Papendorf, Iracema Galvez Puebla, Lazaro Enrique Ramos Portal og Ida Nafstad. Foto: UiO/Ystehede

I løpet av uken har de blant annet vært på kurs i Konfliktrådet for å lære om den norske formen for megling. Om noen måneder blir det forskere fra IKRS sin tur til et besøk i Havanna der blant annet undervisning av jurister står på programmet.

Prosjektet, som er støttet av Utenriksdepartementet, ble initiert av Nils Christie i 2002 i samarbeid med den Cubanske Juristforening, og arbeider med undervisning i Havanna ved Facultad de Psicologia og Facultad de Derecho (Juridisk fakultet) på kriminologiske, rettssosiologiske og kriminalpolitiske tema.

Hovedfokus i prosjektet har vært undervisning av uteksaminerte jurister som tar en master i kriminologi.

Ved siden av undervisningen har prosjektmedarbeidere deltatt i en rekke kriminalpolitiske diskusjoner gjennom årene med deltakelse av blant annet det Cubanske kommunistpartiet og fengselsadministrasjonen.

For mer informasjon om prosjektet se artikkel i forskningsmagasinet Apollon.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 5. feb. 2016 16:21 - Sist endra 5. feb. 2016 16:43