Kriminologisk forskning bidrar til å danne EU-policy

Professor Ragnhild Sollund har sammen med en internasjonal forskningsgruppe utarbeidet policyforslag om miljøkriminalitet.

Ragnhild Sollund på den britiske ambassaden i Berlin. Foto: privat.

Sollund, som er prisvinnende og verdensledende innen feltet grønn kriminologi, har deltatt som partner i EU-prosjektet EFFACE – European Union Action to Fight Environmental Crime, som nylig har publisert sine konklusjoner.

En viktig del av EFFACE-forskningen var casestudier om miljøkriminalitet i forskjellige land. Casestudien Sollund gjorde sammen med Jenny Maher om ulovlig handel med truede arter, der de blant annet konkluderte med anbefalinger om hvordan medlemsland kan bekjempe ulovlig handel med dyr og deler av dyr, dannet underlagsmateriale for den viktige og nylig ferdigstilte aksjonsplanen mot ulovlig handel med truede arter fra Europakommisjonen.

- Det har vært spennende å samarbeide med ledende forskere fra over 11 land innen juss, økonomi, kriminologi og statsvitenskap om en av våre største samfunnsutfordringer. Ikke bare har EFFACE kommet med mange forslag til hvordan man kan bekjempe miljøkriminalitet og hvordan denne skal analyseres, men vi har også lagt grunnlaget for hva fokus bør være for videre forskning, avslutter Sollund.

Resultatene fra flere av EFFACEs casestudier vil bli publisert i en bok redigert av Ragnhild Sollund, Christoph Stefes og Anna Rita Germani som blir utgitt på forlaget Palgrave til høsten.


 

Av Marit Fosse & Per Jørgen Ystehede
Publisert 14. apr. 2016 16:37 - Sist endra 15. apr. 2016 11:09