Finstad i bevæpningsutvalg

Professor Liv Finstad skal delta i et utvalg som skal se nærmere på politiets bruk av permanent bevæpning.

Finstad er en erfaren politiforsker, og har tidligere gjennomført flere studier og undersøkelser om politiets bevæpning, blant annet på oppdrag av Politiets Fellesforbund.

Les mer om utvalget på Justis- og Beredskapsdepartementet sine nettsider.

Forskning

Langvarig maktkamp om bevæpning i politiet.

Av Marit Fosse
Publisert 27. mai 2016 14:48 - Sist endra 22. jan. 2021 13:11