IKRS på Politihøgskolens forskningskonferanse

Professor Heidi Mork Lomell og professor Katja Franko deltok sist uke på Politihøgskolens årlige forskningskonferanse.

Professor Katja Franko snakket om politiarbeid i humanitære grenseland. Foto: Frøydis Rørvik, PHS.

Temaet for konferansen var Politiet ved nye grenser - trusler, makt og vern.

Professor Heidi Mork Lomell snakket om grenser for beskyttelse, både om hvilken beskyttelse samfunnet kan forvente av myndighetene, men også om samfunnets behov for beskyttelse mot myndighetenes inngripen.

En stor del av konferansen var viet grensekontroll, og hvilke utfordringer dette arbeidet medfører for politiet. Katja Franko snakket, med utgangspunkt i studier av Frontex, om politiarbeidet som skjer i humanitære grenseland, der politiet skal beskytte grensen samtidig som de skal hjelpe migrantene. 

Du kan lese mer om konferansen her.

 

Publisert 14. juni 2016 15:34