Nye forskere ved IKRS

Møt de fire nye førsteamanuensene ved instituttet. 

Fra venstre: Helene Gundhus, Kristin Bergtora Sandvik, Thomas Ugelvik og Peter Scharff Smith. Foto: UiO.

Våren 2016 har det blitt tilsatt fire nye forskere ved instituttet - to i kriminologi og to i rettssosiologi. De er en del av generasjonsskiftet ved IKRS og vil være med på å prege fagene i årene som kommer.  

De fire kommer fra forskjellige fagfelt og torsdag 12. mai ga de en smakebit på hva de kommer til å forske på fremover.


Helene Gundhus er kriminolog og har tidligere vært ansatt som professor ved Politihøgskolen. Gundhus har forsket på innføringen av ulike kontrollteknologier innen politiet, arbeidsmarkeds-etaten og kriminalomsorgen, hun har gjennomført studier av politivirksomhet i praksis, og i de senere år har hun særlig studert politiets rettshåndhevelse i skjæringspunktet mellom utlendings-lovgivning, strafferett og politirett.

Kristin Bergtora Sandvik er jurist og har i flere år jobbet ved PRIO- senter for fredsforskning. Sandvik var tidligere Director for the Norwegian Centre for Humanitarian Studies (2012-2016). Sandvik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad fra Harvard Law School (2008). Hennes doktorgradavhandling har tittelen “On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala”.

Thomas Ugelvik er kriminolog og tidligere ansatt ved Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske Universitet. Han var postdoktor på Katja Frankos Krimmigrasjonsprosjekt. Han har i tillegg vært ansatt i en 20 % stilling på IKRS som prosjektleder for EØS-prosjektet: An Ethnography of Prisoners' Transitions. Ugelviks’ forskningsprofil er sentrert rundt fengsels- og institusjons-sosiologi. Ugelvik har også vært med på å utvikle den nye kriminologiske underdisiplinen som gjerne kalles narrativ kriminologi.

Peter Scharff Smith er historiker og samfunnsviter. Han har tidligere vært ansatt ved Danish Institute for Human Rights. Smith har blant annet forsket på fengselshistorie, barn i fengsel og virkningene av bruk av isolasjon. Smith har også forsket på kriminalitetens kulturhistorie, fengsler og menneskerettigheter, Waffen SS og krigen på østfronten.

Av Marit Fosse, Per Jørgen Ystehede
Publisert 13. mai 2016 10:39 - Sist endra 15. mai 2016 00:44