Ny nordisk modell for politiarbeid med kriminalitet mot dyr?

Stockholm og Trøndelag har fått egne enheter i politiet med ansvar for kriminalitet mot dyr - "djurskyddspolisen" og Dyrekrim-enheten. En enhet ble nylig opprettet i Rogaland, og i Danmark vurderes en lignende modell innført. Enhetene omtales ofte som «dyrepoliti».  Hva innebærer disse nye modellene for håndtering av kriminalitet mot dyr, og hva er erfaringene og utfordringene så langt? 

Fra ukas seminar om dyrepoliti. Fra venstre: Une Aina Bastholm (Miljøpartiet De Grønne), Mona Holm- Ross (Krimteamet, Mattilsynet), Ulf Leirstein (Fremskrittspartiet), Siri Martinsen (NOAH), Lina Lind Christensen (Anima), Live Kleveland (Dyrevernalliansen), Ragnhild Sollund (IKRS).Foto: UiO.

Med utgangspunkt i disse spørsmålene, og interesse for utviklingen av nye nordiske "dyrepoliti"-modeller, inviterte stipendiat Rune Ellefsen, professor em. Guri Larsen, professor Ragnhild Sollund og kriminolog Martine S. B. Lie i forskergruppen i grønn kriminologi ved IKRS, til seminar 18. oktober.


- Egne politienheter med ansvar for kriminalitet mot dyr representerer noe nytt i Norden. Forskergruppen er derfor interessert i å utforske bakgrunnen for dette, enhetenes innhold og arbeid, samt hvilke muligheter, begrensinger og forventninger som er knyttet til dette politiarbeidet - om det virkelig representerer en forbedring av dyrs rettsstatus og -beskyttelse, forteller Martine S. B. Lie.


På seminaret holdt politiansatte og forskere fra de ulike nordiske landene innlegg om arbeid med kriminalitet mot dyr i sine respektive land. Lederne av Dyrekrim-enheten i Trøndelag, Alf Rune Nilsen, og djurskyddspolisen i Stockholm, Pernilla Markström, holdt også presentasjoner om enhetenes arbeid og erfaringer, og forskergruppens Guri Larsen innledet om kriminalitets- og kontrollbildet vedrørende kriminalitet mot dyr i Norge. Dagen ble avsluttet med en engasjerende paneldebatt der representanter fra både politiske partier, dyrevernorganisasjoner, Mattilsynet og akademia diskuterte dyrepoliti og dyrs grad av beskyttelse i retten. Debatten ble ledet av Rune Ellefsen i forskergruppen, mens Ragnhild Sollund representerte gruppen i panelet.


Det var stor interesse for seminaret og lokalet var fylt med tilhørere fra mange forskjellige institusjoner, deriblant Mattilsynet og Politihøgskolen. Det var et tverrfaglig arrangement der erfaringer og meninger ble delt mellom deltakere på tvers av både land og profesjoner.


På forskergruppens tverrfaglige arbeidsgruppemøte dagen etter seminaret deltok akademikere og forskere fra alle de nordiske landene; jurister, kriminologer, veterinærer, en statsviter og en filosof. Formålet med møtet var å diskutere muligheter for forskningsprosjekt om politiarbeid med kriminalitet mot dyr i Norden, på tvers av fag og landegrenser. Deltakerne bidro med viktige innspill og ideer som kan danne grunnlaget for et forskningsprosjekt med arbeidstittelen "Policing crimes against animals". 

Arrangementene ble finansiert av Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.

Se også forskernes personsider:

Publisert 24. okt. 2016 13:01 - Sist endra 22. jan. 2021 13:15