Erfaringsutveksling om fengselspolitikk overfor rusbrukere

Professor Hedda Giertsen har deltatt i et samarbeidsprosjekt om rusbrukeres soningsforhold i bulgarske og norske fengsler.

Fra konferansen i Sofia. Foto: I. Nafstad.

Giertsen deltok sammen med tidligere stipendiat ved IKRS, Ida Nafstad (nå post.doc. ved Rettssociologiska institutionen ved Lund universitet), på en konferanse i Sofia der sluttrapporten Drug users in prison. Norway's experience and Bulgaria's Challenges ble lansert.

Rapporten er et resultat av samarbeid mellom professor Hedda Giertsen ved IKRS, og forskere ved The Centre for the Study of Democracy i Sofia. På konferansen deltok også representanter fra det bulgarske strafferettsystemet, påtalemyndigheten, dommere, jurister, forskere og NGO'er. Prosjektet ble finansiert gjennom EØS-midler og Norway Grants.

- Det var en veldig lærerik konferanse og det var tankevekkende å høre om fengselsforholdene og NGO'enes innsats i Bulgaria. Mange innsatte soner lange straffer - noen på livstid. Men også i Bulgaria er det diskusjoner om nedkriminalisering av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler, forteller Giertsen. Rapporten er ment som et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet for fanger med rusproblemer i Bulgaria.

Av Marit Fosse, Per Jørgen Ystehede
Publisert 14. apr. 2016 16:31 - Sist endra 15. apr. 2016 08:44