Hvorfor velger så få assistert retur?

- professor May-Len Skilbrei har sammen med Sine Plambech og Erlend Paasche skrevet rapport om assistert retur til Nigeria.

Rapporten, som er et samarbeid med forskere fra PRIO og DIIS, overleveres UDI tirsdag 30. august. Foto: UiO.

Assistert retur gir økonomiske fordeler til dem som velger det. Likevel er det veldig få som benytter seg av tilbudet. Migranter risikerer mye, men føler de har lite å tape på å reise fra Nigeria. Å returnere blir et stort nederlag, forteller ny rapport.

Ingenting å tape. Ingenting å vinne?

Professor May-Len Skilbrei kommer med sine medforfattere av rapporten «Assistert retur til Nigeria» med elleve anbefalinger for organisering av retur og reintegrering. Anbefalingene inkluderer å legge til rette for et bedre beslutningsgrunnlag for assistert retur. De anbefaler også å bedre informasjonen tiltaksapparater og migranter mottar. I tillegg ønsker de at utlendingsmyndighetene lytter til migranters erfaringer og bygger på disse.

Rapporten "Assistert retur til Nigeria" ble overlevert UDI kl 13:00 30.08.2016.

Les også Aftenposten-kronikken "Slik kan man få vellykket retur av nigerianere" skrevet av Skilbrei, Paasche og Plambech.

Se også:

 

Av Ingvild Knævelsrud Rabe, Per Jørgen Ystehede
Publisert 30. aug. 2016 13:00 - Sist endra 22. jan. 2021 13:13