Masterstudent ved IKRS vant STK-pris

Nora Mehsen vant STK-prisen for masteroppgaven «Preventing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo: A Study of a Western Development Project Targeting the Congolese State Military».

Masteroppgaven handler om en vestlig bistandsorganisasjon som jobber for å forebygge seksuell vold blant militæret i den Demokratiske republikken Kongo, og analyser bistandsorganisasjonens forestillinger om hvordan seksuell vold forebygges og hvordan disse forestillingene implementeres i konkrete tiltak og praksiser.

- Utbredelsen av seksuell vold i DR Kongo er et omfattende samfunnsproblem som i de senere år har fått betydelig internasjonal oppmerksomhet, forteller veileder Kjersti Lohne. Dette har ført til at internasjonale organisasjoner har engasjert seg i problematikken, som regel med et fokus på de mange ofrene. Mehsens studie tar derimot utgangspunkt i en av de få organisasjonene som fokuserer på overgripere og dermed også på å forebygge denne type vold.  Men her ligger også kimen til Mehsens problemstilling: hvilke rasjonaliteter styrer en vestlig bistandsorganisasjons tiltak for å forebygge seksuell vold i DR Kongo, og hvordan oppfattes disse tiltakene av målgruppen?

STK-prisen deles ut av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning hvert år til beste masteroppgave med kjønnsperspektiv, og har som formål å tjene som en oppmuntring for dem som har avsluttet sine arbeider, og som en inspirasjon for dem som kommer etter.

Institutt for kriminologi og rettssosiologi gratulerer!

Om oppgaven

"Preventing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo: A Study of a Western Development Project Targeting the Congolese State Military" er tilgjengelig her.

Om pristildelingen

Les intervju med Nora Mehsen i Kilden.

Av Marit Fosse
Publisert 15. jan. 2016 08:55 - Sist endra 22. jan. 2021 13:07