IKRS-studenter på fengselsbesøk

Kriminologistudenter utenfor Sem fengsel. Foto: Kari Malene Jørgensen

Faggruppa for kriminologistudentene har over lengre tid jobbet for å få til et fengselsbesøk for studentene ved instituttet, og for noen uker siden fikk de muligheten til å besøke Sem fengsel. 

"Fanger og fengsler er i stor grad et aktuelt tema for oss som studerer kriminologi", forteller Kari Malene Jørgensen, en av studentene som deltok på turen. "En ting er å lese om et fengsel i pensumtekster og se det fra utsiden, noe annet er å "se" pensumtekstene i realiteten. Det finnes ulike fremstillinger av fengsler, og det er viktig å se det fra ulike innfallsvinkler for å forstå dem. Besøket kan bidra til økt kunnskap og refleksjon, og vi i Faggruppa syntes derfor det var viktig å arrangere denne studieturen for studentene". 

Under besøket  fikk studentene omvisning i alle avdelingene i Sem fengsel og de fikk snakke med en av fengselsbetjentene som jobber der. De fikk også møte en av de innsatte, som delte sine tanker om fengselsopphold og refleksjoner rundt mulige sammenhenger mellom livserfaringer og en lang kriminell karriere.

Instituttleder Heidi Mork Lomell. Foto: UiO.

Instituttleder Heidi Mork Lomell er enig med studentene i at slike besøk gir verdifull kunnskap som man ikke kan tilegne seg på lesesalen: "Vårt institutt har en lang tradisjon med nær kontakt med hjelpe- og kontrollapparatet, og vi er svært glade for at studentene viderefører dette. Slike besøk gjør pensum mer levende og håndgripelig, og jeg vil oppfordre faggruppa til å arrangere flere slike besøk fremover". 

Av Marit Fosse
Publisert 6. mai 2016 11:56