Nils Christies klassikere utgitt på georgisk

Pinens begrensning og Kriminalitetskontroll som industri: Mot Gulag, vestlig type når flere lesere - på georgisk.

"Pinens begrensning" (til venstre) og "Kriminalitetskontroll som industri" i georgisk utgave. Foto: Villman/UiO.

Nils Christies klassiske bøker når ut til stadig flere. 35 år etter at Pinens begrensning først utkom på norsk (1982) er den også tilgjengelig på georgisk.

Initiativtaker til utgivelsen er The Georgian-Norwegian Rule of Law Association. Foreningen består av jurister fra Norge og Georgia som ønsker å utveksle erfaringer for å styrke utviklingen av strafferettssystemet i Georgia. Utgivelsen av Nils Christies bøker på georgisk er et ledd i dette arbeidet.

Tidligere i år, den 31.mars, arrangerte IOR, IKRS og The Georgian-Norwegian Rule of Law Association en workshop om norsk-georgiske perspektiver på kriminalitetskontroll og straff. Formålet med dagen var å diskutere Christies bøker om straff og kriminalitetskontroll utfra dagens situasjon i Norge og Georgia. Inviterte forskere og praktikere fra begge land presenterte ulike områder av strafferettsfeltet; om straffesakskjeden, fengsel, alternativ til straff og offerets plass i strafferetten.

De georgiske utgavene av pinens begrensning og kriminalitetskontroll som industri ligger tilgjengelige på nett (pdf).

Publisert 20. okt. 2017 09:16 - Sist endra 20. okt. 2017 09:29