David Goyes mottok pris for fremragende forskning

Stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi David Rodriguez Goyes har fått Antonio Nariño’s award for research excellence.

Stipendiat David Rodriguez Goyes har all grunn til å smile etter å ha mottatt en pris for sine vitenskapelige meritter. Foto: UiO/Rabe.

Prisen deles ut av Antonio Nariño Universitetet og gikk til Goyes for hans mange vitenskapelige prestasjoner i 2016. Goyes har i løpet av 2016 blant annet publisert tre vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, vært med på å starte internasjonale forskernettverk, samt vært redaktør for hele fire bøker.

Prisutdelingen foregikk i Bogotá 15. desember 2016. Lederen for prisutdelingskomitéen er rektor Marta Losada Falk, som var en av de som oppdaget Higgs-bosonet da hun jobbet for "Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning" (CERN). 

Av Ingvild Knævelsrud Rabe
Publisert 3. jan. 2017 14:20 - Sist endra 22. jan. 2021 13:19