Kristian Andenæs tildelt Advokatforeningens ærespris 2017

På årsmøtet i Advokatforeningen Oslo krets torsdag 9. mars ble årets ærespris tildelt professor emeritus Kristian «Kikki» Andenæs.

Professor emeritus Kristian "Kikki" Andenæs er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1974. Han ble dr. philos. på avhandlingen Sosialomsorg i gode og onde dager (TANO 1992) i 1993. Foto: UiO/Ystehede.

Andenæs ble nominert til prisen av Gatejuristen «for sitt langvarige arbeid for å synliggjøre svake gruppers rettsstilling og øke kunnskapsnivået blant advokatstanden». Andenæs kan skilte med en innholdsrik CV, og det er ikke første gang han mottar en pris for sitt arbeid med fri rettshjelp for ressurssvake grupper i samfunnet. Han har tidligere vunnet Universitetet i Oslos pris for godt læringsmiljø i 2004 for sitt arbeid med Juss-Buss og Brosteinsprisen i 2009 som deles ut av Kirkens bymisjon.

«I en mannsalder har Kikki preget norsk rettssosiologi. Rettshjelp og rettspolitikk har vært gjennomgangstemaer i hans faglige virksomhet. Helt fra studietiden har han beholdt et kritisk blikk på myndighetenes behandling av grupper som av ulike grunner faller utenfor, og innsikten og kunnskapen fra forskningen har han brukt til handling. På vegne av alle på Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil jeg gratulere Kikki med høyst fortjent anerkjennelse for sitt arbeid», sier instituttleder Heidi Mork Lomell.

Les mer:

Av Ingvild Knæveslrud Rabe
Publisert 15. mars 2017 14:56 - Sist endra 22. jan. 2021 13:22