Konferanse om internasjonal strafferettssosiologi

Kjersti Lohne og IKRS var tidligere denne måneden delarrangør av en internasjonal konferanse i Firenze om makt i internasjonal strafferett.

Foto: privat

Konferansens deltagere besto av dommere og andre praktikere i internasjonale straffedomstoler, etterforskere, NGO representanter, og forskere med bakgrunn i juss, statsvitenskap, antropologi, sosiologi og kriminologi. Formålet med konferansen var å styrke den rettssosiologiske forståelsen av hvordan makt opererer i det internasjonale strafferettsfeltet – både på et individuelt og et strukturelt nivå.

Hovedarrangør var Morten Bergsmo ved Center for International Law Research and Policy (CILRAP). Bergsmo oppfordret tidlig til utviklingen av rettssosiologiske studier av internasjonal strafferett ved å hevde at «ledere av internasjonale domstoler og institusjoner trenger hjelp til å se deres institusjoners handlinger i mer presise og nøyaktige speil».

Lohne holdt innledende og avsluttende innlegg om prosjektets faglige ambisjoner, modererte flere sesjoner og foreleste om «Power in the institutions of international criminal justice».

Konferansebidragene vil bli publisert i en open access antologi som blir utgitt neste år. Konferanseprogrammet og AV-opptak av deltagernes innlegg er tilgjengelige på CILRAP sine nettsider.

Publisert 10. nov. 2017 10:03 - Sist endra 10. nov. 2017 10:36