Kongens gullmedalje til Kjersti Lohne

Som første kriminolog mottar Kjersti Lohne Hans Majestet Kongens gullmedalje.

Kjersti Lohne. Foto: Ystehede (UiO)

Hans Majestets Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Kjersti Lohne får prisen for sin avhandling Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice som er en analyse av fremveksten av og dynamikken rundt Den internasjonale strafferetts-domstolen ICC. Her kombineres perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi. Lohne har gjort feltarbeid, blant annet i Haag og Uganda, av menneskerettighets-organisasjoners rolle innenfor det internasjonale strafferettsfeltet.

Fremragende eksempel på kriminologisk forskning

- På vegne av alle på Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil jeg gratulere Kjersti med høyst fortjent anerkjennelse. Det er ingen overraskelse at dette forskningsarbeidet vekker oppsikt, for det er et nybrottsarbeid som bygger på en sjeldent rik empiri og høyst originale perspektiver, sier instituttleder, professor Heidi Mork Lomell.

- Kjersti er første kriminolog som får denne utmerkelsen. Som representant for et lite samfunnsvitenskapelig institutt ved et juridisk fakultet er Kjerstis avhandling et fremragende eksempel på verdien av kriminologi som tverrvitenskapelig disiplin.


Prisen deles ut ved universitetets årsfest.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 28. aug. 2017 11:20 - Sist endra 22. jan. 2021 13:25