Rettshjelp på fremmarsj i Kina

Stipendiat Olaf Halvorsen Rønning har møtt fagfolk og politisk ledelse i Kina for å gi innspill til pågående rettshjelpsreformer i landet.

Fremtidens rettshjelp var hovedtema på den fjerde utgaven av "China-EU Legal Aid Policy Dialogue", hvor Olaf Halvorsen Rønning var en av bidragsyterne. Foto: Privat

I sommer deltok Olaf Halvorsen Rønning på et utviklingsmøte om rettshjelp i Beijing, arrangert av EUs Access to Justice-prosjekt. Rønning var blant de europeiske forskere som var invitert til å dele erfaringer fra rettshjelpsarbeid i Europa. De vellykkede erfaringer man har fra frivilligorganisasjoners rettshjelpsarbeid i Norge, som for eksempel i Jussbuss og Gatejuristen, var ett av temaene Rønning snakket om.

Olaf Halvorsen deltok med innlegg og diskusjoner under dialogmøtet i Beijing. Foto: Privat

Den kinesiske rettshjelpslovgivningen er god og gir omfattende rettigheter i sivile saker. I straffesaker derimot er lovgivningen mindre utviklet, og det er først og fremst der Kina ønsker å øke tilgangen til rettshjelp. Et konkret problem som kompliserer rettshjelpsreformene i Kina er mangel på jurister. Særlig utenfor byene er det varierende tilgang og kvalitet på juridisk fagkunnskap.

Det er stor politisk vilje knyttet til det kinesiske reformprosjektet. En utfordring, ifølge Halvorsen, er synet på uavhengighet. Den sterke politiske viljen å utvikle rettshjelp kan også misbrukes, for eksempel ved å bare tillate advokater som myndighetene er fornøyde med.

Du kan lese mer om saken i Advokatbladet nr. 8/9

Av Emma Villman
Publisert 3. nov. 2017 09:49 - Sist endra 7. mai 2019 09:26